PORTOFOLIU  VÂNZĂRI  CONTACT
   
   
   
   
   
CĂUTARE RAPIDĂ
LICHIDATOR
CONTACT
tel/fax: +40 (259) 430-966
mobil: +40 (729) 099-669
email: office@gefin.ro

SERVICII

GEFIN INSOLV SPRL are ca obiect prestarea serviciilor referitoare la reorganizarea, lichidarea şi falimentul entităţilor economice. Cu ajutorul echipei noastre, care are calificarea şi experienţa necesară administrării societăţilor aflate în dificultate-insolvenţă, indiferent de obiectul de activitate al acestora, urmărim asigurarea scopului dorit atât de către debitor - salvarea prin achitarea datoriilor, cât şi de către creditori - recuperarea creanţelor.

Societatea noastră se bucură de concursul unei echipe de tineri valorosi, formată din  practicieni în insolvenţă, experţi contabili, experti evaluatori, precum şi de colaborarea unor avocaţi cu experienţă şi altor firme de specialitate.

Obiectivul principal al GEFIN INSOLV SPRL este de a oferi servicii cu celeritate şi la un nivel calitativ ridicat, soluţii optime care să asigure realizarea obiectivelor fundamentale ale procedurilor de insolvenţă, lichidare administrativă sau salvgardare a întreprinderii. Activitatea practică este însemnată, mai ales în domeniul procedurii insolvenţei, derulând activităţi în peste 300 de dosare.

Onorariile percepute sunt în concordanţă cu activităţile care urmează a fi desfăşurate referitor la următoarele servicii:

Reorganizări judiciare

Întocmire plan de reorganizare

Lichidări judiciare

Lichidări administrative

Proceduri de prevenire a insolventei

Consultanţă în domeniul insolvenţei